Milan Vasiljević

1910. - 2004.

Doajen slikarstva stare Jugoslavije iz BiH Milan Vasiljević (1910-2004) akademski slikar, koji je u svom slikarstvu ostao veran poetskom realizmu i neoimpresionizmu.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA