Siniša Vuković

1932. - 1980.

Rođen 07.10.1932. u Kumanovu. Od svoje šeste godine živi i redi u Beogradu. Završio je Arhitektonski fakultet u Beogradu 1957. godine, na kome je odmah po diplomiranju bio izabran za asistenta. Pedagošku karijeru nastavio je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Slikarstvu, kojim se bavi od 1952. godine do danas, posvetio se kao svom osnovnom životnom opredeljenju.Svoje slike prvi put je izlagao marta 1953. godine, zajedno sa Leonidom Šejkom i Miodragom Đurićem Dadom, u Galeriji Doma omladine u Beogradu. Afirmativne kritike o ovoj izložbi objavili su Jovan Ćirilov i Jovan Hristić u časopisu Mlada kultura.Prvu samopstalnu izložbu priredio je u Galeriji Grafičkog kolektiva u Beogradu 1960. godine, koju je otvorio slikar Peđa Milosavljević. Priredio je ukupno 18 samostalnih izložbi, a izlagao je i na mnogim kolektivnim izložbama, u zemlji i inostranstvu (Oktobarski salon, Trijenale jugoslovenske umetnosti, izložbe Lade, izložbe ULUS-a, izložbe mnogih umetničkih kolonija, izložbe u mnogim gradovima u zemlji i inostranstvu). Izlagao je na svim izložbama grupe Mediala osim prve, na kojoj su učestvovali Miro Glavurtić, Leonid Šejka, Olja Ivanjicki i Vladan Radovanović. Bio je čjan grupe Mediala koju čini 12 stalnih članova, i to slikari: Leonid Trofimovič Šejka, Siniša Vuković, Miodrag Đurić-Dado, Uroš Tošković, Kosta Bradić,Olja Ivanjicki, Miro Glavurtić, Svetozar Samurović, Milovan Vidak, Ljuba Popović, Vladimir Veličković i Milić Stanković-Milić od MačveVladan Radovanović. Teorijske osnove Mediale postavili su Leonid Trofimovič Šejka i Miro Glavurtić. O načelima Mediale, vrednostima i značenjima koje ona ima, Siniša Vuković je godinama pisao i objavljivao veliki broj tekstova u nizu listova i časopisa (Vidici, Politika, Umetnost, NIN, Gradac, Mozaik idr.).