Živan Vulić

1911. - 2005.

Umetnik je rođen 1911. godine u selu Staro Lanište kod Jagodine, a od 1919. živeo je u glavnom gradu gde je završio umetničku školu, u klasi Bete Vukanović i Ljube Ivanovića. Slikar izuzetno   cenjen u Beogradskim likovnim krugovima.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA