Kosta Hakman

1899. - 1961.

Kosta Hakman rođen je u Bosanskoj Krupi 22. maja 1899. od oca poljskog imigranta i majke bosanske Srpkinje iz Sarajeva. Srednju školu je završio 1919, kada započinje studije slikarstva. Od 1921. do 1924. studirao je slikarstvo u poljskom gradu Krakovu. Svoju prvu izložbu je održao 1925. Povremeno je predavao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. U periodu od 1941-1944. bio je zatočen u koncentracionom logoru u Dortmundu kao ratni zarobljenik. 1947. postaje redovni profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu. Kosta Hakman je umro 9. decembra 1961. u Opatiji.