Branko Filipović Filo

1924. - 1997.

Branko Filipović Filo rođen je 1924. godine u Cetinju. Godine 1936. odlazi u Beograd gde nastavlja školovanje. Po završetku rata, 1946. godine, na poziv Mila Milunovića upisuje Umjetničku školu u Cetinju, kod profesora Petra Lubarde.Po završetku ove škole odlazi u Beograd gde se upisuje u Školu za primenjene umetnosti, a potom 1950. Umjetničku školu u Herceg Novom u klasi Marka Kurjačića, kada i prvi put izlaže na V izložbi likovnih umetnika Crne Gore. Sledeće 1951. godine, izlaže na II savremenoj izložbi u Cetinju, i Ivan Tabaković ga predlaže za saradnika Milu Milunoviću. Po dolasku u Beograd upisuje se na Akademiju za likovne umetnosti koju, sa specijalnim tečajem kod Mila Milunovića, završava 1955. godine. Stalni je član galerija: "Penelope", "Rive Gauche" i "Lambert". Umro je u Beogradu, 1997. godine.