Vangel Naumovski

1924 - 2006.

Vangel Naumovski (1924 – 2006) je rođen je u Ohridu u siromašnoj zanatlijskoj porodici. Učio je razne zanate, a crtanjem se bavio od detinjstva. Od 1949. godine radio je u Ateljeu za duborez u Ohridu kao crtač. Slikao od 1950. Naumovski se najpre inspirisao temama makedonskog podneblja i prošlosti, zatim florom i faunom Ohridskog jezera, da bi kasnije prešao u apstrakciju, ali sa sačuvanim elementima realnosti. Fantastično -simbolične kompozicije sa elementima erotskog, raskošnog kolorita, predstavljaju emotivni doživljaj života autora, ostvarenje njegovih želja. Danas se ubraja u značajnije predstavnike naivnog slikarstva na ovim prostorima. Njegov obiman opus izlagan je na više od 30 samostalnih i 100 grupnih izložbi. Veliki broj radova Vangela Naumovskog se nalazi u mnogim muzejima u Makedoniji i inostranstvu, kao i u poznatim zbirkama likovnih kritičara, ali i njegovih kolega umetnika.


600 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA