Savo Popović Ivanov

1885 - 1955.

Savo Popović Ivanov rođen u Sarajevu 1887 god. preminuo 1955 god. Ucio slikarstvo kod profesora Keinzelbauera u Gracu, kod Schaffera u Becu i na Akademiji likovnih umetnosti u Minhenu. Radio kao profesor crtanja u gimnazijama  u Tuzli, Derventi i Sarajevu. Od 1925 godine živeo u Nemačkoj, a za dalju sudbinu ovog velikog slikara i pedagoga, nema podataka u dostupnoj literaturi.