Miloš Šobajić

1945 - 2021

Miloš Šobajić je rođen 1945. godine u Beogradu. Diplomirao je na akademiji vizuelnih umetnosti u Beogradu, 1970. godine. Od 1972. godine živeo je i radio u Parizu. Od 2005. godine je profesor slikarstva, saradnik na Luksun akademiji umetnosti u Šenjangu, Kina. Od 2005. godine, dekan Megatrend Fakulteta umetnosti i dizajna u Beogradu. Preminuo 2021.