Hilmija Ćatović

1933 - 2017

Hilmija Ćatović je rođen u Skoplju 1933. godine. Osnovnu školu je završio u Rožajama 1948. godine a nižu gimnaziju u Beranama. Pohađao je srednju Umetničku školu u Herceg Novom a zatim nastavio školovanje u Skoplju gdje je završio srednju Umetničku školu 1953. godine. Akademiju primenjenih umetnosti (odsek slikarstvo) završio je u Beogradu 1957/58. godine u klasi prof. Vinka Grdana gdje je i magistrirao 1980. godine. Radio je kao profesor, dekan na Fakultetu umetnosti u Prištini, na Fakultetu umetnosti i dizajna u Nišu i Novom Pazaru. Jedan od osnivača Akademije likovnih umetnosti u Prištini. Na Akademiji u Prištini ostaje sve do rata na Kosovu i Metohiji marta 1999. godine gde mu je propao četrdesetogodišnji rad u ateljeu. Kao izbeglica se vratio u Rožaje a zatim je prešao u Novi Pazar gde je živeo i stvarao. Izlagao je šezdeset puta samostalno i na preko tristotine kolektivnih izložbi. Učesnik je brojnih priznatih kolonija u zemlji i inostranstvu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) i Sandžačkog udruženja likovnih umetnika (SULU). Dobitnik između ostalih nagrada i priznanja, nagrade “Dukat Isa-bega Ishakovića”, 2007. godine za poseban doprinos u kulturi i nagrade za životno delo SULU-a, 2008. godine. Dela Hilmije Ćatovića nalaze se u mnogim svetskim muzejima i galerijama kao i u privatnim zbirkama.