Eduard Stepančić

1908 - 1991.

(Trst, 1908 – Beograd, 1991) Studirao je u Monzi na Instituto di Belle Arti (1923.-1926.), u Veneciji na Akademiji (1927.-1928.) i u Firenci na Akademiji (1929.). Sarađivao je sa talijanskim konstruktivistima. Između 1926.-1929. bio je član skupine Avgusta Černigoja Tršćanska konstruktivistička skupina (A. Černigoj, T. Černigoj, Z. Lah, J. Lah, G. Carmelich i I. Poljak). Od 1930.-1932. boravio je u Parizu i radio na privatnoj akademiji na Montparnassu, kod F. Legera i kao scenograf i ilustrator knjiga. Od 1931. živeo je u Beogradu gde je radio kao slikar, grafičar, autor plakata i stručnjak za opremu knjiga.