Gordana Jovanović

1912 - 1997.

Gordana Jovanović (Beograd 1912.-1997. Beograd), Slikar i likovni pedagog

Od 1929. do 1933. pohadjala UMETNIČKU ŠKOLU u Beogradu-nastavnički odsek, a diplomirala 1937. godine na akademskom odseku u klasi Bete Vukanović.

Od 1938.-1941. nastavnik crtanja u Kragujevcu, istovremeno u Učiteljskoj školi i gimnaziji. Drugi svetski rat i okupaciju provela u Beogradu. Kraće vreme radila kao konzervator u Gradskom muzeju. Od 1955. do 1967. radila u školama kao nastavnik likovnog.

Član ULUS-a od 1946., a Društva srpskih umetnika "LADA" od 1955.

Prvi put izlagala 1936. u Beogradu, a samostalno (sa Svetolikom Lukićem) 1956. u Beogradu. Slike joj se nalaze u brojnim privatnim kolekcijama, a takodje i u Narodnom muzeju Beograd, Muzeju grada Beograda i Narodnom muzeju u Kragujevcu.

NAGRADE I PRIZNANJA:

1955.-Orden rada III reda

1965.-Nagrada "Dositej Obradović" za značajna dostignuća u oblasti prosvetno-pedagoškog rada

1973.-Nagrada Muzeja grada Beograda

1974.-Povelja grada Banja Luke