Dimitar Pandilov Avramovski

1898 - 1963.

Dimitar Pandilov Avramovski smatra se prvim impresionistom i začetnikom modernog slikarstva u Makedoniji.

Akademiju završio u Sofiji, gde je i živeo do 1943 i nakon oslobođenja, seli u Skopje, gde je radio kao profesor slikarstva. Preminuo u potresu 1963.