Saveta Mihić

1929 -

Rođena  je 1929.godine.Studije slikarstva je završila  na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.
Na Univezitetu  Merilend,u SAD-u je završila specijalističke studije na grafici  – odsek litografija.
Za vreme svog dugog stvaralačkog opusa, živela i radila u Rusiji-Moskvi,Americi i na Kipru.

Saveta Mihić  daje doprinos u kulturnom miljeu Srbije, ne samo svojim slikarskim delima,već i svojim organizacijskim i pedagoškim učešćem.
Na svojim slikama,bilo da su u tehnici crteža-tuš-perom ili ulja na platnu, motive trave, drveća i  cveća integriše sa kapijama i starim fasadama, i tako  postaju prepoznatljiv slikarski rukopis i pečat, na kome je puno kolorita i estetske povezanosti.
Od 1970.godine pa sve do današnijh dana izlaže na preko 200 samostalnih izložbi u zemlji i velikom broju zemalja širom sveta.
Dobitnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada.
Živi i radi u Beogradu i Budvi.