Ružica Beba Pavlović

1928 -

Ružica Beba Pavlović, akademski slikar, rođena je 15. novembra 1928. godine u Beogradu, a i dalje ima stvaralačke ideje i planove. Sekretar je Društva srpskih umetnika „Lada”. Početkom avgusta je u Beogradu, u kući Đure Jakšića, učestvovala na Prvoj izložbi veterana ULUS-a. 

Posle prijema u ULUS doživela je još dve velike počasti. Upisana je u zasebnu jedinicu „Enciklopedije likovnih umetnika” u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ u Zagrebu, a Narodni muzej u Beogradu je o njoj objavio monografiju!

Dela joj se čuvaju u domovini i svetu (Narodni Muzej,  Muzej grada Beograda, Srpska akademija nauka i umetnosti, Galerija Matice Srpske, Kabinet grafike JAZU u Zagrebu, Moderna Galerija Ljubljana...).

A bila je i ratnik. Samovoljno je otišla na Sremski front! Za svoj ratni doprinos odlikovana je Medaljom zasluga za narod!