Ružica Beba Pavlović

1928 -

Ružica Beba Pavlović, akademski slikar, rođena je 15. novembra 1928. godine u Beogradu, a i dalje ima stvaralačke ideje i planove. Sekretar je Društva srpskih umetnika „Lada”. Početkom avgusta je u Beogradu, u kući Đure Jakšića, učestvovala na Prvoj izložbi veterana ULUS-a. A za maj sledeće godine Galerija „Matice srpske” u Novom Sadu prirediće joj samostalnu izložbu, posle koje će joj ostaviti dvadesetak slika i crteža za svoj legat.

Posle prijema u ULUS doživela je još dve velike počasti. Upisana je u zasebnu jedinicu „Enciklopedije likovnih umetnika” u izdanju Jugoslovenskog leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ u Zagrebu, a Narodni muzej u Beogradu je o njoj objavio monografiju!

Dela joj se čuvaju u domovini i svetu. U Beogradu su, na primer, u Narodnom muzeju,  Muzeju grada, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti...

A bila je i ratnik. Samovoljno je otišla na Sremski front! Za svoj ratni doprinos odlikovana je Medaljom zasluga za narod!


1250 €