Blaga Petreski

Zavrsila Akademiju likovnih umetnosti... Živi i radi u Splitu, kao profesor i savetnica za kulturu i umetnost pri Agenciji za odgoj i obrazovanje-Split.

Slikarstvo Blage Petreski u potpunosti je izgrađenog i prepoznatljivog izričaja, sugestivno, vedro, pa s druge strane čak i previše ugodno, koje se na duge staze unatoč samosvojnosti neće imati za što uhvatiti i čime pozabaviti, ako se ne zakvači za vlastite probleme i nove vizualne prizore. Osim ugode koju je slikarica marljivo prenijela i ponovno uspostavila na dvije dimenzije u ovih nekoliko godina uspjela se i slikarski osnažiti, te polako sve sigurnije zakoračiti u veće površine. No ne treba zaboraviti kako njoj ni prije nije manjkalo crtačkog iskustva jer ga je dobro uvježbala u slikarski i crtački zahtjevnijima gvašu i akvarelu. Ono što joj slijedi u njezinim budućim naporima, a tako su joj već i savjetovali, jesu dimenzije platna. Pritom se ne misli nužno na uvećavanje formata, koje bi joj bez sumnje donijelo ako ništa, a ono galerijsko tržišnu zadovoljštinu, već ponajprije na same probleme slikanja i gradnje kolorističkom mrljom i ritmom kojima treba zauzdati i pokrenuti površinu slike. Dakako i na suvremenu viziju krajolika, koji sudeći po djelima naših autora, unatoč svim svježim vizualnim iskustvima i sadržajnim promjenama u ljudskom vidokrugu, uglavnom se sentimentalno ujednačio i odbija napustiti dobre stare motive identične u razdoblju od nekih posljednjih pedesetak godina. (Citat autorke Jasne Gluić iz „SLOBODNE DALMACIJE“)


200 €