Slobodan Raičević

1943 -

Rodjen: 15.08.1943.

Doktor nauka-oblast istorija umetnosti i slikar. Redovni Profesor na Filozofskom fakultetu-odsek za istoriju umetnosti na prištinskom univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici.Objavio više desetina naučnih radova i knjiga i učesnik većeg broja slikarskih kolonija.