Zdravko Anić

1954 -

Zdravko Anić, akademski slikar, rođen je 16. aprila 1954. godine u Livnu.

Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu u klasi profesora Ljubomira Perčinlića 1980. godine. Magistrirao je slikarstvo 2010. u Sarajevu na kademiji Likovnih Umjetnosti. Izučava historiju Stećaka, Bogumila i stečena znanja iz tog područja objašnjava likovnim jezikom na svoj način. Živi i radi kao slobodan umjetnik u Livnu .


200 €