Miha Maleš

1903 - 1987.

Miha Maleš , slikar i grafičar , 1927 diplomirao na Praškoj akademiji . Pre toga , studirao slikarstvo na Akademiji u Zagrebu i Beču . Godine 1930. , u Ljubljani otvorio Umetnički salon Graditelj muškaraca . Bio je i restaurator i trgovac , pisac , izdavač i urednik .
Pionir slovenske grafike .

Slikao je portrete , cveće, devojke , životinje, pejzaže , verske i folklorne motive . Pored slikarstva i grafike , on je također oslikao crkvu ( uništena ) , keramika, dizajnirao oslikavanje prozora i oblikovanje knjige .

Između 1936 i 1945 je objavio prvi slovenski časopis za savremenu umetnost " Art" . Godine 1977. dobio je
Prešernovu nagradu za grafiku , sliku i ilustracija rada . 1980. u Kamniku otvorena stalna zbirka njegovih dela.