Svetozar Pajić

1955 -

Rođen je 1955. godine u Novom Sadu. Školovao se za MARKETING I PROPAGANDU i na tom poslu profesionalno radio do 1990. godine. Od najranijih dana svoju kreativnost i sklonost ka tehnici i umetnosti izražavao je u avio-modelarstvu, brodo-modelarstvu, fotografiji, vajanju, slikanju, dizajnu, kaligrafiji...

Od 1992. godine do danas nastala su dva značajna ciklusa u kojima se Pajić iskazao kao izuzetna i kompleksna ličnost.