Aleksandar Alek Đonović

1931 - 1991.

Rođen je 4.aprila 1931. godine. u Titovom Velesu. Osnovnu školu započeo je u Skoplju,
nastavio i završio u Aranđelovcu, kao i gimnaziju. Akademiju likovnih umetnosti završio je1956.godine u
klasi Marka Čelebonovića. Živeo i radio u Aranđelovcu. Jedan je od osnivača i direktora tradicionalne smotre Mermer i zvuci u Aranđelovcu. Odlikovan je: medaljom grada Milana 1971, Ordenom rada sa srebrnim vencem 1972, Priznanjem Hrvatskog društva likovnih umjetnika 1975, plaketom SLUJ-a 1978, Septembarskom nagradom grada Aranđelovca 1978. Izlagaou zemlji i inostranstvu.
Preminuo 1991. Godine. U Aranđelovcu je otvorena galerija koja nosi njegovo ime.