Životin Nikolić

1953 -

Životin Nikolić rođen 18.07.1953. u Jagodini. Živi i stvara u selu Vranovcu kod Jagodine (Srbija). Počeo je da slika 1968. Izlagao na 64 samostalnih i oko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od sela Vranovca da Vašingtona. Zastupljen je u 20 knjiga o naivnoj umetnosti. Nikodije Spasić publicist napisao je o njemu knjigu ,, Zlatni đerdan Životina Nikolića"
Kulturno Prosvetna zajednica Srbije dodelila mu je tri Zlatne značke za stvaralački doprinos u širenju kulture. 1996,2001,2005.