Viktor Andrejević

Akademija u Firenci...Slikar mlađe generacije.