Aleksandar Mišić

Slikar beogradskog likovnog kruga. Po stilu pripada slikarima poetskog realizma. Odlikuje ga topao kolorit, uglavnom prilagođen tematici. Najčešće teme su mu delovi starog Beograda (najčešće Skadarlija) i pejzaži.