Predrag Vujinović

Predrag Vujinović Bato, umetnik iz Odžaka” posvećen je slikarstvu već tridesetak godina. Izlagao je mnogo puta.