Rade Kačarević

1955 -

Rade Kačarević je rođen 1955. godine u Beogradu.
Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Živi i radi u Beogradu.