Ratko Bajić

Slikar mlađe generacije iz Novog Sada.