Nikola Samardžić

1948 -

Svestran i uspešan-kapetan duge plovidbe, pravnik i slikar, rodom iz Boke u koju često odlazi i gde je organizovao nekoliko uspešnih izložbi.  Živi i radi u Beogradu...