Kata Naumović

1948 -

Akad.slikarka iz Novog Sada, živi i radi na Paliću...