Vuko Radović

1911 - 1996.

Vuko Radović, slikar, član CANU, učesnik 13-julskog ustanka, jedan od osnivača ULUCG i jedan od najznačajnijih likovnih umjetnika u Crnoj Gori, u XX vijeku. Studirao je Umjetničku školu u Beogradu, bio profesor crtanja u Nikšiću i Kolašinu. Slikao je uglavnom crnogorske pejzaže. Poznate njegove slike su Platije, Vrbe, Tuneli u Platijama, Vranjina i druge. Bio je dobitnik više nagrada i priznanja, a najznačajnije su Trinaestojulska i nagrada AVNOJ-a.