Ferenc Hodi

1950 - 2011.

Rođen 1950. godine u Novom Sadu. Svojim, u evropskoj tradiciji, vandredno utemeljenim slikarstvom, svrstao se među najinteresantnije i najoriginalnije slikare fantastike u svetu. On slika ništa slabije, ako ne i originalnije, od dvojice najvecih poratnih slikara iracionalnog, bečkog iluminatora Ernsta Fuksa i švajcarskog kneza crne ikonografije Hansa Rudija Gigera. Hodi slika ikone zla naše civilizacije, na ovim slikama nema ornamenta, ničeg ulepšanog, to su slike istine.