Slavko Tomerlin

1892. - 1981.

Slavko Tomerlin rođen je 2. marta 1892. u Kešincima kraj Đakova. Školovao se na Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu 1908.-1912., te na Akademiji u Pragu. Profesori su mu bili Vlaho Bukovac i F. Zenišek.

U Osijeku je 1919. otvorio privatnu slikarsku školu koja deluje do 1921., posle živi u Zagrebu. Jedan je od slikara o čijem se životu i radu malo zna. Razlog tome je što je pripadao grupi autora koji se svojim radovima nisu priklanjali novim tendencijama u umetnosti, jer nisu želeli odbaciti tradicionalni način građanskog slikarstva.

Slavko Tomerlin umro je 26. januara 1981. godine u Zagrebu.