Gordana Rinčić

Slikarka iz Šida, koja je dugo godina radila u Galeriji Save Šumanovića u Šidu, gde se detaljno upoznala sa muzejskim opusom ovog velikog slikara. Nekoliko godina je, uz odobrenje Muzeja, uspešno radila kopije po Savi Šumanoviću, što za muzejske, što za lične potrebe.