Jugoslav Vlahović

1949 -

Profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Pored dvanaest autorskih knjiga, Jugoslav Vlahović aktivno sarađuje sa domaćim i stranim novinama i časopisima, ali i piscima, aforističarima i pesnicima kojima grafički oblikuje knjige. Ovi radovi čine početak drugog dela izložbe „Knjige otisaka” u Muzeju primenjene umetnosti, na kojem su predstavljeni grafički radovi koje je Vlahović pravio, kako za časopise i knjige, tako i za omote ploča rok i pop-bendova, logotipe, kalendare, plakate, poštanske marke i dr.