Pavel Ružička

1888 - 1973

Pavle-Pavel  RUZICKA(1888-1965) – novosadski slikar; školovani majstor iz Petrovaradina, jedan od poslednjih domaćih predstavnika dekorativne umetnosti, prvenstveno crkvenog i fresko slikarstva. U Gradskoj kući u Novom Sadu u svečanoj Sali oslikao je čuvene medaljone u kojima su predstavljeni simboli poljoprivrednog, zanatskog I trgovačkog staleža Vojvodine.