Darko Bartoš

1963 -

Slikar salaša i Vojvodjanske ravnice, Darko Bartoš razvija svoj specifični pristup motivu.

Posebna intima njegovih salaša odvaja ga od drugih slikara iste tematike. To su mesta udaljena i izdvojena od sadašnjosti i realnog sveta, tajanstveni kutci slikareve mašte.