prof. Miodrag Vujačić Mirski

1932 - 1996.

Mirski se 1950. upisao na Akademiju primenjene umetnosti i studirao je u godinama još uvek žestokih polemika između predstavnika i ideologa socrealizma i obnovljene modernističke tradicije. U poređenju sa akademijom likovnih umetnosti Akademija primenjenih pružila je izvesnu zavetrinu. Njegovi profesori su bili Ivan Tabaković, Vasa Pomorišac i Vinko Grdan, tih godina je teško bilo formirati "trojku" toliko oprečnih svatanja. Gotovo je pravilo da mladi slikari tek izašli sa akademije godinama ne mogu da se oslobode tragova svojih učitelja i mentora. Mirski je pravi izuzetak. Na to ukazuju prve samostalne izložbe koje je priredio u Beogradu 1960. i 1963. god.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA