Vojo Stanić

1924 -

Slikar i vajar Vojo Stanić rođen je 1924.g. u Podgorici, Crna Gora. Vajarstvo je diplomirao na Likovnoj akademiji u Beogradu 1951.g., a od 1955. deluje kao slikar. Jedan je od najvažnijih savremenih crnogorskih slikara, doživeo je i svetsku afirmaciju, što potvrđuje njegov nastup 1997. na Venecijanskom biennaleu, brojne samostalne izložbe u Crnoj Gori i inostranstvu, te njegove slike koje se nalaze u brojnim muzejima i galerijama. Njegovo slikarstvo spaja realno i irealno, s naglaskom na fantastičnost u kojoj sjedinjuje tradicije nadrealističkog slikarstva na tragu Magrittea i de Chirica, umetnost starih majstora, i tradiciju gradjanske umetnosti. S izraženim razumevanjem za ljudske slabosti i oštrim zapažanjem umetnika mediteranskog duha, Stanić slika obične živote malih ljudi i njihove svakodnevne životne priče, koje posmatra i uočava sa prozora svoga tavanskog ateliera.  Godine 1985. postao je redovan član Crnogorske akademije nauka i umetnosti, a 1999. i član Dukljanske akademije nauka i umetnosti. Dobitnik je i mnogobrojnih nagrada i priznanja.