Pavle Nik Nikitović

1945. - 2008

Pavle Nikitović Nik je rodjen 6. maja 1945. godine, u Šavniku. Slika od 1957. godine sa pauzama, baveći se filmom, pozorištem i novinarstvom. Pohađao je srednju školu za primenjenu umetnost u Novom Sadu i Nišu, kao i Višu pedagošku školu u Beogradu, Odsek slikarstvo, u klasi profesora Miluna Mitrovića i Slobodana Sotirova. Pavle Nikitović izlagao je u Beogradu, Zagrebu i mnogim mestima bivše Jugoslavije, kao i u inostranstvu – Stokholm, Dizeldorf, Pariz, Napulj, Lisabon… Dobitnik je više domaćih i medjunarodnih nagrada, medju kojima su Nagrada za slikarstvo mladih Jugoslavije – Beograd 1959, Nagrada za slikarstvo mladih Evrope – Stokholm 1962, Nagrada za slikarstvo mladih sveta – Pariz 1962. godine. Poslednja medjunarodna nagrada “Grand Prix” Evropske akademije za književnost, nauku i umetnost dodeljena mu je za grafike iz ciklusa “Homo homini” 1989. godine. Preminuo je 9. marta 2008. godine.