Gabor Szilagy

1926. - 2007.

 

 


Gábor Szilágy
 Pačir, Vojvodina, 17. septembra 1926. – Subotica, Vojvodina , 12. septembra 2007.

Vojvođanski slikar i grafičar mađarskog porekla.
Pohađao je Višu pedagošku školu u Novom Sadu gde je diplomirao 1949. godine na likovnom odseku. Prvi put je izlagao sa članovima likovne sekcije Saveza kulturno-umetničkih društava Subotice 1950. godine, a kasnije je izlagao svoje radove u brojnim gradovima na grupnim izložbama umetnika Vojvodine te samostalno. Sudelovao je u radu umetničkih kolonija u Vojvodini te je bio višegodišnji upravnik Likovnog susreta.
Likovni susret, ili susret likovnih umetnosti, koji je on osnovao, bio je koncept kod kuće i u inostranstvu, preko kojeg je premostio profesionalni kreativni rad umetnika različitih naroda kako u Jugoslaviji, tako i u drugim zemljama. Pre promene režima, i sam je bio most između Vojvodine i Bač-Kiškunske županije, te između Jugoslavije i Mađarske. Imao je skoro 60 godina, kada je počeo da emajlira kao zreo slikar u Umetničkoj radionici emajla u Kečkemetu. Vrlo uspešno: na svojim osetljivim gvozdenim pločama mogao je dramatično da prikaže unutrašnje (ljudsko)  i  spoljašnje (stvarno) osećanje dešavanja u Srednjoj Evropi.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA