Afanasij Ivanovič Šeloumof

1892. - 1983

ŠELOUMOF AFANASIJ- IVANOVIČ (Komenec-Podoljsk 1892-Štarnberg 1983.)

Posle završene gradjanske škole u Odesi, upisao se na umetničku školu,a zatim nastavio učenje u Petrogradskoj imperatorskoj akademiji, u klasi slikara Samokiša. Početak rata i Revolucije, prekida njegovo školovanje. Po dolasku u Jugoslaviju živeo je u Bečkereku (Zrenjanin), gde je radio kao farbar u željezničkim radionicama, ali se i dalje bavio slikarstvom. Učestvovao 1930. na velikoj izložbi Ruskih slikara u Beogradu. Po završetku rata 1945 godine odlazi u Nemačku, gde ostaje do kraja života. Slikar, čije se ime  često nalazi na svetskim aukcijama u Dorotheumu u Beču, a neretko i na Sotbiju u Parizu.


1400 €
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA