Zorka Berbakov

1949 -

Zorka Berbakov, rođena 1949, živii u N. Miloševu. Slika 18 godina. Imala je 16 samostalnih izložbi, mnogo kolektivnih i mnogo kolonija. Dobila  mnogo priznanja, a najvažnija na ULUV-u slikara amatera, jedna specijalna nagrada, jedna druga nagrada, jedna prva za minijaturu, jedna pohvala, isto na ULUV-u.