Zorana Đorđević

1967. -

Zorana Đorđević (1967., Beograd), muzejski savetnik, konzervator i restaurator. Diplomirala je na Odseku za konzervaciju i restauraciju štafelnog i zidnog slikarstva, Kulturološkog fakulteta u Cetinju (1991). U Muzeju Vojvodine, na mestu konzervatora - restauratora za materijal od drveta radi od 1992. Funkciju rukovodioca odeljenja vrši od 2009. godine. Savetničko zvanje stekla je 2010. god. Član je Upravnog odbora Galerije Rajka Mamuzića u Novom Sadu od 2006. godine.