Mladen Srbinović

1925. - 1995.

Mladen Srbinović rodio se 1925.  godine u Sušici kod Gostivara. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Beogradu. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti od 1947. do 1951., a postdiplomske studije završio je 1953. godine. Za asistenta u Akademiji likovnih umetnosti bio je izabran 1953. kada je izabran i za člana ULUS-a. Penzionisan je u zvanju redovnog profesora Fakulteta likovnih umetnosti 1988. godine.

Prvi put je izlagao 1948.. na Izložbi radova studenata Akademije likovnih umetnosti , a samostalno 1952.  godine u Grafičkom kolektivu. Pored mnogih samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, predstavljao je jugoslovensku umetnost na brojnim izložbama. Bio je član Grafičkog kolektiva i grupe Samostalni (od 1952), i jedan od osnivača i članova Decembarske grupe(1955). Izdao je dve grafičke mape (1953. i 1955.), inspirisane stihovima Lorke. Uporedo sa slikarstvom i grafikom od 1960. počeo je da radi mozaike i predloške za tapiserije koje su realizovane i izlagane.

Izradio je u mozaiu:

·         zid u svečanoj sali Saveznog izvršnog veća (1962),

·         dve zidne kompozicije u Muzeju revolucije BiH u Sarajevu(1966),

·         dva ciklusa zidnih mozaika(1971.i 1988), i 17 podnih mozaika (1985), u svečanoj dvorani Skupštine opštine Kruševac,

·         zidne mozaike u Medicinskom centru Gamzigrdske banje (1975),

·         mozaičku kompoziciju u svečanoj sali fabrike Prvi maj u Pirotu( 1978, uništena u požaru 1992.),

·         dva mozaika u zgradi Radio-televizije Beograd u Košutnjaku(1979),

·         dva mozaike za crkvu Sv. Nikole u Rumi (1985),

·         mozaik na pročelju Investbanke u Beogradu (1989) i

·         mozaičke ikone za oltarsku pregradu u manastiru Žiči (1993).

·         Radio je i vitraže za Svečanu dvoranu Skupštine opštine Kruševac.

Izabran je 1981.  godine za dopisnog, a 1988.  za redovnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti, a 1997. godine je izabran i za člana Makedonske akademije nauka i umetnosti .