Nikolaj Silfverberg

1899 - 1977

Slikar-pejzažista iz Finske, sa granice sa Rusijom i verovatno otuda ime Nikolai. Dobro kotira na aukcijama u Skandinavskim zemljama.