Goran Knežević

1973. -

Goran Knežević je rođen u Vrbasu 1973. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1997., kod profesora Slobodana Kneževića -Abija. Diplomu magistra je stekao u februaru 2005. na Grafičkom odseku. Od 1998. do 2003. god. radio je kao asistent za predmet crtež sa tehnologijom. Radio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2003. do 2010. godine je proizvodio dela kao slobodan umetnik. Od 2010. bio je zaposlen na Akademiji likovnih umetnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od 2012. REDOVAN PROFESOR AKADEMIJE LIKOVNE UMETNOSTI U TREBINJU.

Bio je više puta nagrađivan kao umetnik.