Midhat Jelkić- Bosner

1942. -

Midhat Jelkić Bosner, arhitekta  i slikar, rođen je na prelasku 1942. u 1943. godinu u vihoru rata u Sarajevu.
Slikanjem se bavi od rane mladosti, a slika uglavnom ulja na platnu i kombinovane  tehnike.
Omiljene teme su mu pejsaži, vedute (posebno Sarajeva) i mrtve prirode kod  kojih se ističu voće i cveće svojim snažnim  koloritom.
Imao je više od 30 samostalnih izložbi, od kojih su značajnije one u Sarajevu, Zagrebu, Wolesburgu, Istanbulu, Opatiji, Rijeci i Splitu.
Član je udruge ULPUBiH, a živi i radi u Zagrebu i Sarajevu.