Ivan Kos

1895 - 1981

Ivan Kos (1895-1981), slikar i grafičar... 1918. godine upisuje Akademiju finih umetnosti na Dunaju. Studije slikarstva od 1919-1924 nastavlja u Pragu, gde diplomira i završava slikarsku specialku kod prof. Thiele-a. Zatim se vraća u Sloveniju, gde je podučavao crtanje u osnovnim školama i gimnaziji u Mariboru. 

Dela Ivana Kosa prelaze iz ekspresionizma (grafika) i nove realnosti (ulja) dvadesetih godina dvadesetoga veka, preko socijalne tematike u tridesetim,  u lirski obojen realizam posle drugog svetskog rata. Slikarski opus ide od portreta, žanra do pejzaža iz krajine. Dela su nastajala uglavnom u tehnici ulja i akvarela. Za grafike je koristio tehnike drvoreza i linoreza. 

Godine 1975 je u Mariborskoj galeriji Umetnosti priredjena prva retrospektivna izložba njegovih dela.