Svetislav Strala

1891. - 1957.

Slikar poljskog porekla. Između 1909 i 1914. pohađao školu za primenjenu umetnost i Akademiju likovnih umetnosti u Minhenu. Došao je u Srbiju 1917. godine kao austrijski vojnik. U Beogradu je jedno vreme radio kao rukovodilac zbirke moderne umetnosti i restaurator u Narodnom muzeju. Od 1933. bio je profesor crtanja u gimnaziji, a od 1941. predavao je akvarel na Tehničkom fakultetu. Posle rata radio je kao nastavnik na Arhitektonskom fakultetu.