Milan Božović

1909 - 1992

Umetničku školu završio je u Beogradu 1930,(ili 1931.) kao jedan od najboljih u svojoj klasi. Nakon toga završio je Ecole des Beaux-Arts u Parizu (1938), tokom osmogodišnjega boravka i studija). U prvome razdoblju slika krajolike i portrete u duhu poetskog realizma.Na Umetničkoj školi, poseban uticaj na Božovića imali su Beta Vukanović, Ilija Šobajić i Ljubo Ivanović, dok je na Božovićevo opšte obrazovanje uticao Kosta Marinković.Školovanje u Parizu ostvario je zahvaljujući premiji državne lutrije, kao i kasnijoj stipendiji Zetske banovine u iznosu 800 franaka. U daljem radu pojačava ekspesivnost boje (ciklus slika posvećen Mostaru) i ističe ljubičasta i crvena srodnost (Crvena dolina).

Jedan je od utemeljitelja i prvi predsednik Udruženja likovnih umetnika Grne Gore (ULUCG).

Samostalno je izlagao u Beogradu i Podgorici. Bio je zastupljen na sveobuhvatnim izložbama crnogorske umetnosti u zemlji i inostranstvu.Likovno je oblikovao grb Federalne Države Grne Gore (1944).

Takođe je likovno oblikovao prvu crnogorsku partizansku poštansku marku, a koautor je nacrta za prvi jugoslovenski tkz. Socijalni dinar.