Petr ŠIGIMAGA Antonovič

1917 - 1999

Tipičan predstavnik klasične ruske škole slikarstva, akademski slikar, koji je veći deo života proveo u Švedskoj. Sporadično prisutan na aukcijama u skandinavskim i ruskim aukcijskim kućama.